هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

زیر مجموعه ها

گاوداری صنعتی پرسود بوده و امروزه در بین صنایع در کشور جزء صنایع مهم محسوب می شود .

 

ظوابط اخذ پروانه تاسیس گاوداری (گاو شیری) در زیر آورده شده است .

صدور پروانه تاسیس واحدهای گاو شیری دارای چهار ضابطه می باشد که این موارد در لینک های زیر آورده شده است .

 

 

فرم تماس