سوله صنعتی واقع در خاتون آباد
***اوكازيون***

٢٢١٧ متر زمين
٧٠٠ متر سوله استاندارد با ١٠متر ارتفاع
٢٠٠متر سوله يك شيب
٢٤٠ متر اداري
١٠٠متر سرايداري
برق ٢٠٠آمپر
گاز G67
آب شهر
تلفن
پايان كار صنعتي از شهرداري
سند تك برگ شش دانگ
١٥٠ متر زير زمين بدون پايان

قيمت: ١،٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠تومان

واقع در: خاتون آباد 2/ 5 / 96
كد:  (کارشناس عقیلی )٠١٢٢