*****اوكازيون*****

٢٨٣٥متر زمين
١٦٠٠متر سوله استاندارد
٩ متر ارتفاع با قابليت دو طبقه شدن
١٥٠ متر كارگري
٥٠متر دفترى
سند شهرک
برق٤٠٠آمپر
آب شهر
گاز
٥خط تلفن
نماي خيلي شيك (آجر نسوز)

قيمت: ٢،٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠تومان

واقع در : شهرک صنعتى عباس آباد
کد : ٠٠٧٣(کارشناس عقیلی)

16/5/1396