كارخانه شيميايي پلاستيكي در حال ساخت در شهرك صنعتي شمس اباد
٣٢٠٠ مترزمين  دو نبش سه بر
١٥٠٠ متر اسكلت نصب شده
ديواركشي شده و در حال ساخت ديوار چيني سوله
يلوار ذكرياي رازي نبش بلوار جمهوري
قيمت ١٦٠٠

اکازیون

1/ 5 / 96 تاریخ آگهی

جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید