گاوداری صنعتی پرسود بوده و امروزه در بین صنایع در کشور جزء صنایع مهم محسوب می شود .

 

ظوابط اخذ پروانه تاسیس گاوداری (گاو شیری) در زیر آورده شده است .

صدور پروانه تاسیس واحدهای گاو شیری دارای چهار ضابطه می باشد که این موارد در لینک های زیر آورده شده است .

 

 

فرم تماس

خرید و فروش کارخانه و کارگاههای استان تهران

شماره تماس :

02155542363

02155033754

09126309825