طرح توجیهی توسعه ای

براي تهيه انواع طرح های توجيهي مواردی همچون موضوعات فني، مالي، حقوقي، عملياتي و مديريت اهميت پيدا مي کند. اما آنچه موجب تفاوت ميان طرح های توجيهي مي شود، نوع بهره برداري از اين پارامترها است. در طرح هاي توجيهي توسعه اي، دو فاکتور مالي و فني از اهميت ويژه اي برخوردارند که در زير به آنها مي پردازيم:

 شرکت ارمغان صنعت صدر با دارا بودن بیش از یک دهه سابقه و همچنین پرسنل مجرب و کارآزموده آمادگی لازم و کافی جهت تدوین طرح های توسعه شما کارفرمایان را دارد .

 

 

 

جهت تهیه و تدوین انواع طرح توجیهی توسعه با کارشناسان ما تماس بگیرید .

 

 

 

 فاکتور فني در طرح توجيهي توسعه اي

زماني که پروژه احداث شده و در حال فعاليت است، در ارزيابي بايد به بررسي تمامي اطلاعات فني مربوط به هزينه هاي سرمايه گذاري که شامل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري، هزينه هاي قبل از بهره برداري و سرمايه در گردش است، پرداخته شود. اين اطلاعات و داده ها بايد با مستندات و مدارک بانکي همراه باشند تا بتوان يک بررسي دقيق و تحليل جامعي را انجام داد. از سوي ديگر براي طرح توجيهي توسعه اي، هزينه هاي ساليانه توليد که در برگيرنده هزينه هايي از قبيل استهلاک، هزينه هاي تامين مالي، هزينه هاي خدماتي، سوخت و اداري هستند، بايد بررسي شوند.. بدين منظور بايد هزينه هاي مذبور را در طي يک دوره مشخص دسته بندي و با يکديگر مقايسه کرد.

 

فاکتور مالي در طرح توجيهي توسعه اي

تجزيه و تحليل مالي براي تهيه طرح توجيهي توسعه اي، پس از دريافت اطلاعات فني انجام مي شود. چرا که بايد مشخص شود چه بخش هايي در پروژه مشغول فعاليت هستند که موجب صرف هزينه هاي مالي مي شوند. در اين صورت بايد اطلاعات جامعي در رابطه با هزينه هايي که در حال حاضر در قسمت هاي مختلف صرف مي شود، کسب کرد. همچنين مي توان هزينه ها را از ميزان درآمد کسب شده در يک دوره مشخص، کم کرد و سپس سود پروژه را محاسبه نمود. در واقع در اين قسمت هدف اصلي، مشخص کردن ميزان سودي مي باشد که پروژه براي مديران به همراه داشته است.

 

بررسي فاکتورهايي که عامل رشد درآمد سازمان بوده اند، در قسمت مالي طرح توجيهي توسعه اي مي گنجد. اين فاکتورها مي توانند تقويت شوند و در آينده، در توسعه و افزايش درآمد و سود سازمان موثر واقع شوند. از سوي ديگر، اگر در نتيجه انجام طرح توجيهي توسعه اي، مشخص شود که سازمان با کاهش درآمد مواجه شده است، موارد و عواملي که موجب اين روند منفي شده اند، شناسايي مي شوند که مي توان در آينده اين عوامل را کنار و حذف کرد تا راه توسعه سازمان هموار شود.