طرح توجیهی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و ساز

یکی از بخش‌های فعال از دیرباز در اقتصاد کشورها، فعالیت‌های عمرانی به ویژه در زمینه‌ی ساخت و ساز ابنیه بوده و هست. فعالان اقتصادی همواره با رشد روزافزون تقاضا در این حوزه مواجه بوده‌اند و بنابراین جذابیت سود این بخش نیز قابل توجه بوده است.

ضمناً این فعالیت‌ها نیازمند منابع مالی قابل توجهی هستند و فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری تأمین کنند و بانک‌ها نیز در نقش واسطه‌گری وجوه خود، برای انجام چنین موضوعاتی، برنامه‌ریزی بلندمدت هدفمند دارند، چرا که ریسک و بازده متناسبی دارد و می‌تواند در کسب بازدهی بانک‌ها مفید باشد.

مشارکت مدنی احداث، قراردادی است که به موجب آن بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایههای نقدی یا غیرنقدی خود را به صورت مشاع به هم میآمیزند و با این سرمایه‌ی مشترک، در مدت معین به فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی در زمینه‌ی احداث اقدام نموده و منافع حاصله به نسبتی که در قرارداد معین شده، بین بانک و شریک تقسیم می‌گردد.

به بیان دیگر می توان گفت :

1- شرکت عبارت است از به هم آمیخته شدن سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی شرکاء به نحو مشاع». بنابراین مشارکت مدنی نوعی عقد شرکت است که بین بانک و مشتری منعقد می‌گردد.

2- بر اساس تعریف قرارداد، فرمول کسب سود شرعیِ بانک از این تسهیلات عبارت است از:

«انتفاع از طریق تقسیم سهم سود بانک از سودهای محقق شده در فعالیت اقتصادی مشترکی که بانک و شریک در مدت معین انجام داده‌اند.»

فرآیند پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی مرحله اول: 

 1.پیشنهاد طرح و ارایه مدارک مورد نیاز(طرح توجیهی) برای تشکیل پرونده توسط متقاضی

 2. متقاضی (سازنده) طرح پیشنهادی خود را به بانک ارایه می‌کند، پس از بررسی‌های لازم و تایید طرح توسط بانک و همچنین ارایه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده توسط سازنده، قرارداد مشارکت مدنی با وی منعقد می‌شود.

 3. ضوابط پذیرش اولیه طرح توسط بانک (شرایط ملک) 

ملک باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشد: 

1-   دارای سند مالکیت یا صورت‌مجلس تفکیکی باشد.

2-   دارای قرارداد واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن باشد.

3-   زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.

 4- ملک معرفی شده باید مفروز، قابل ارتهان و در محدوده خدمات شهری باشد. ( در صورتی که ملک معرفی شده در محدوده خدمات شهری نباشد، پرداخت تسهیلات با اخذ مجوز از مراجع ذیربط امکان‌پذیر است. ) در انجام مشارکت برای ساخت زمین‌های استیجاری، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی دروقف خاص، ضمن اعلام موافقت خود مبنی بر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، باید مالکیت بانک را نسبت به درصد مشخص شده درقرارداد مشارکت مدنی قبول نموده و در صورت تخلف مستاجر از شرایط سند اجاره یا قرارداد مشارکت مدنی، بانک را به عنوان جانشین مستاجر بپذیرد

شرایط متقاضی(شریک) متقاضی باید دارای اهلیت قانونی به این شرح باشد:

1-   ممنوعیتی در تصرف اموال خود نداشته باشد.

 2- امکانات مالی کافی به منظور انجام تعهد خود و توانایی خرید سهم بانک را به صورت نقد یا اقساط، پس از تکمیل ساختمان طبق قرارداد داشته باشد

مرحله دوم: عقد قرارداد 

پس از انجام بررسی‌های لازم و تایید طرح توسط بانک و ارایه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی به بانک، قرارداد مشارکت مدنی تنظیم و برای در رهن قرار دادن ملک به دفترخانه ارسال می شود

مرحله سوم: نحوه عمل در مشارکت مدنی

 1. تعیین هزینه کل اجرای طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث ساختمان و سایر هزینه‌های قابل قبول (اخذ پروانه، تهیه نقشه و ...)

 2. هزینه‌های مربوط به اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و گواهی عدم خلاف به عهده شریک بوده و در هزینه کل اجرای طرح در نظر گرفته نخواهد شد.

 3. تعیین سقف تسهیلات قابل واگذاری بر اساس تعداد واحدها، متراژ زیربنا، 80 درصد هزینه کل اجرای طرح، امتیاز تسهیلاتی متقاضی و ...

 4. تعیین درصد سهم‌الشرکه بانک و شریک

 5. پرداخت تدریجی سهم‌الشرکه بانک پرداخت سهم‌الشرکه بانک حداقل در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول پس از انجام حداقل 20 درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان و بر اساس 80 درصد هزینه‌های انجام شده در پروژه قابل پرداخت است، به شرط آنکه این مبلغ از 50 درصد کل تسهیلات تجاوز نکند. مراحل بعدی نیز حداکثر معادل 80 درصد هزینه‌های انجام شده در طرح پرداخت می‌شود، این امر نیز مشروط به این است که مبالغ دریافتی در مراحل قبل در پروژه توسط شریک هزینه شده باشد.

 نرخ سود تابع نرخ سود عقود مشارکتی تعیین شده از سوی بانک مرکزی در زمان استفاده از تسهیلات می باشد.

جهت تهیه طرح توجیهی تسهیلات مشارکت مدنی ساخت و ساز و اخذ مجوز  و یا جهت تهیه انواع طرح های توجیهی تضمینی از شرکت ارمغان صنعت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

با تشکر از حسن انتخاب شما