پروانه بهره برداری و کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی فلزی، شیمیایی، سلولوزی و نساجی

روانه بهره برداری و کارت شناسایی کارگاه فعال در زمینه سلولوزی، نساجی، فلزی، پلاستیکی و شیمیایی و فروش گواهی فعالیت صنعتی فعال در زمینه فلزی و شیمیایی و کانی غیر فلزی و غیره به صورت قطعی داخل شعاع برای هر نقطه در استان تهران و شهرک های صنعتی با اخذ نامه زمین

همکاری با شما در کلیه مراحل پیگیری اخذ مجوزها، تغییرنام و انتقال، تغییر کاربری به نوع تولید شما، وام بانکی، تهیه طرح توجیهی، ساخت، نصب، راه اندازی

( فروش گواهی فعالیت صنعتی فعال در زمینه فلزی و شیمیایی )
( کارت شناسایی فعال در زمینه سلولوزی و نساجی به صورت قطعی به فروش می رسد )

قـیـمـت : کارشناسی