واگذاری انواع جواز صنایع  گواهی صنعتی یا کارت شناسایی کارگاه یا پروانه بهره برداری 

فلزی

شیمیایی وپلاستیکی

غیر فلزی

غذایی

نساجی

جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید : 09126309825