1-   واگذاری واخذپروانه‌های صنعتی(پروانه‌ بهره‌برداری،کارت شناسایی کارگاه،گواهی فعالیت صنعتی, جوازتاسیس)درداخل محدوده120کیلومتری تهران؛
2-   اخذ تسهیلات بانکی با تعرفه مصوب دولتی جهت کارخانه‌های تولیدی– صنعتی؛
3-   تهیه طرح توجیهی فنی– مالی(Bankable)با نرم‌افزار Comfar جهت ارائه به بانک‌های عامل؛
4-   اخذپروانه بهداشت وپروانه ساخت از معاونت غذا دارو وزارت بهداشت ودرمان 
5-   تهیه وابتیاع زمین به صورت اقساط در شهرک‌های صنعتی مصوب دولتی؛
6-   اخذموافقت استعلام ازاداره حفاظت محیط زیست،دانشگاه علوم پزشکی وسایرارگانها
7-   اخذجوازتأسیس تولیدی صنعتی،اصلاح طرح و تمدیداعتبارمجوز؛
8-   اخذ پروانه بهره‌برداری صنعتی تولیدی جهت واحدهای دارای جواز تأسیس و ارائه پاسخ مثبت استعلام از ارگان‌ها و ادارات دولتی ذیربط؛
9-   اخذ موافقت طرح‌های توسعه‌ای به منظور تولید محصولات جدید وافزایش ظرفیت تولید، جایگزینی و تکمیل ماشین‌آلات خط تولیدی وصنعتی؛
مزایای دارندگان پروانه صنعتی
1-        تسهیلات بانکی دولتی(ارزی و ریالی)با نرخ مصوب تولیدی(خرید ماشین‌آلات، سرمایه در گردش) و یارانه تسهیلاتی؛
2-        استمهال بدهی و بخشودگی جرایم بانکی،و تسهیلات بحران؛
3-        معافیت ده ساله مالیاتی ماده132 جهت واحدهای جدیدالاحداث صنعتی؛
4-        معافیت پنج ساله مالیاتی ماده 138 جهت اجرای طرح‌هاانتقال تولیدی صنعتی،طرح توسعه و تکمیل؛
معافیت کامل حقوق ورودی گمرکی،سودبازرگانی وارزش افزوده جهت ماشین‌آلات خط تولیدی صنعتی جدید؛ د  حقوق ورود ي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزشگمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيينمي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن
است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجامخدمات نمي شود.