منطقه آزاد انزلی با قرار گرفتن در مسير بين المللی شمال – جنوب معروف به نستراک (كريدور حمل و نقل آسيا-اروپا در قرن بيست و يكم) از مناطق جذاب سرمایه گزاری و فعالیتهای تجاری محسوب میشود. كريدور نستراک بندر هلسينكی در شمال اروپا را از طريق روسيه به بندر انزلی در شمال و سایر بنادر جنوبی خليج فارس و سپس به شرق آسيا متصل مي كند.

مزیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی

 

 

از جمله مزيتهای قانونی فعالیت در منطقه آزاد انزلی میتوان به آزادی كامل ورود و خروج سرمايه، آزادی مشاركت سرمايه گذاری خارجی تا سقف 100 درصد، معافيت مالياتی 20 ساله، معافيت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اوليه ، ماشين آلات و قطعات يدكی جهت توليد كنندگان منطقه و معافيت گمركی برای ورود كالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل كشور اشاره نمود.

ثبت شرکت مسولیت محدود در منطقه آزاد انزلی

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مسولیت محدود در منطقه آزاد انزلی:

 

1- دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و به امضا کلیه شرکا رسیده باشد

2- دو نسخه تقاضا نامه

3- دو نسخه اساسنامه

4- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

5- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه شرکا و مدیران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه ، آگاهی روز نامه ارائه میشود)

6- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط شرکا (در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد )

ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد انزلی

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد انزلی:

 

1- دو نسخه اظهارنامه

2- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده

3- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

4- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران و سهامداران و بازرسان

5- گواهی از یکی از بانکهای منطقه آزاد انزلی که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵% سرمایه باشد

 جهت اخذ مجوز صنعتی اینجا کلیک کنید .

جهت مشاهده مطالب مرتبط اینجا کلیک کنید .