اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

شماره۸۷۱۵۱/ت۴۸۱۵۳هـ                                ۵/۷/۱۳۹۴
اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

وزارت امورخارجه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

 سازمان انرژی اتمی ایران ـ معاونت حقوقی رئیس جمهور ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۸۴۷ـ۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در ماده (۱) عبارت «و معادل انگلیسی آنها به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است تعیین می شود.» حذف می شود.

۲ـ بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

«ج ـ فراهمایی اعضا: فراهمایی اعضای کنوانسیون که سالانه با شرکت تمامی کشورهای عضو برگزار می شود.»

۳ـ در بند (د) ماده (۱) عبارت «متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط که تعیین کننده سیاست ها و راهبردهای اجرایی کشور در ارتباط با کنوانسیون و پروتکل در کشور می باشد.» حذف می شود.

۴ـ بند (هـ) ماده (۱) حذف و ترتیب بندهای بعدی اصلاح می شود.

۵ ـ در بند (ط) ماده (۱) عبارت «کنفرانس متعاهدین» به عبارت «فراهمایی اعضا» اصلاح می شود.

۶ ـ در بند (ج) ماده (۲) عبارت «فاقد آلایندگی» به عبارت «سازگار با پیامدهای تغییر آب و هوا» اصلاح می شود.

۷ـ متن زیر به عنوان بند (ط) به ماده (۲) الحاق می شود:

«ط ـ تهیه و اجرای برنامه ملی سازگاری بخش های آسیب پذیر نظیر کشاورزی و منابع طبیعی در قبال تغییرات اقلیمی.»

۸ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳ـ کارگروه ملی با مسئولیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت وزرا یا معاونین ذی ربط وزارتخانه های امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، اموراقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، علوم تحقیقات و فناوری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاونت های حقوقی و علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و انرژی اتمی ایران و رؤسای سازمان های هواشناسی کشور و ملی استاندارد ایران با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ راهبری کلیه اقدامات و تکالیف مرتبط با بخش های تغییر اقلیم در ابعاد ملی، بین المللی و هیئت بین الدول تغییر آب و هوا (IPCC) و برنامه ریزی جهت تحقق اهداف و اجرای مفاد کنوانسیون و پروتکل.

ب ـ تصویب برنامه های کلان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ایجاد سازگاری با اثرات تغییرات اقلیم و اهداف کمی و کیفی مرتبط با آن و نیز وظایف دستگاه های عضو به منظور تحقق اهداف مذکور برای افق های پنج ساله به تفکیک سهم هریک از دستگاه ها.

ج ـ ارزیابی عملکرد دستگاه های عضو کارگروه ملی و تدوین گزارش سالانه و ارایه آن به دفتر هیأت دولت.

د ـ بررسی و تصویب گزارش ملی.

هـ ـ بررسی و اولویت بندی پروژه های پیشنهادی دستگاه ها برای استفاده بهینه از ظرفیت های بین المللی و ملی در چارچوب اهداف کنوانسیون و پروتکل.

و ـ ظرفیت سازی و پیگیری استفاده از اعتبارات بین المللی جهت اجرای پروژه های مصوب کارگروه ملی.

ز ـ برنامه ریزی جهت اجرای آموزش های تخصصی وسایر آموزش های لازم مرتبط با هدف کنوانسیون و راهبردهای موضوع ماده (۲) از جمله نحوه تهیه گزارشات سالانه با بهره گیری از امکانات ملی و بین المللی.

ح ـ برنامه ریزی به منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درخصوص اهداف کنوانسیون و پروتکل.

ط ـ تدوین و به روزرسانی دستورالعمل داخلی کارگروه ملی.

تبصره۱ـ جلسات کارگروه یادشده صرفاً با حضور شخص اعضای رسمی موضوع این ماده تشکیل می شود.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر می باشد.

تبصره۳ـ کارگروه ملی می تواند حسب نیاز و حسب مورد از افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه کنوانسیون و پروتکل برای شرکت در جلسات (بدون حق رأی) دعوت نماید.

۹ـ بند (هـ) ماده (۴) حذف و در تبصره ماده مذکور عبارت «موضوع این بند» به عبارت «موضوع این ماده» اصلاح می شود.

۱۰ـ در انتهای بند (د) ماده (۵) عبارت «باغبانی و شیلات» اضافه می شود.

۱۱ـ متون زیر به عنوان بندهای (ز)، (ح)، (ط) و (ی) به ماده (۵) الحاق می شوند:

ز ـ وزارت امورخارجه: استفاده مؤثر از همکاری و کمک های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در جهت تحقق هدف کنوانسیون، تدوین گزارشی از وضعیت ایران در مذاکرات بین المللی تغییر آب و هوا و نحوه پیشبرد اهداف ملی در سطح بین المللی و نحوه حضور نمایندگان کشور.

ح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شناسایی مناطق مستعد برای شیوع بیماری های متأثر از تغییرات آب و هوا و تدوین برنامه های اجرایی لازم جهت جلوگیری از شیوع این بیماری ها.

ط ـ سازمان حفاظت محیط زیست: تلفیق گزارش سالانه تغییرات آب و هوا.

ی ـ سازمان ملی استاندارد ایران: تدوین و نظارت بر استانداردهای مرتبط با گازهای گلخانه ای در و تبصره آن بخش های مختلف کشور (حوزه های فعالیت).

۱۲ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

«ماده۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی) مکلف است تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف تحقیق و توسعه در زمینه موضوعات مرتبط با تغییر آب و هوا نماید.»

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیریشما در کنار ما  به اطلاع کاملی نسبت به استقرار واحد خود  در بخش صنعت دست خواهید یافت . 

جهت سفارش اخذ موافقت محیط زیست و طرح زیست محیطی به لینک بروید .


 

فرم تماس

دریافت سئوالات بیشتر از طریق ایمیل شرکت   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  02155542363   و  02155033754
اطلاعات بیشتر و خرید مجوز صنایع با شماره 09126309825  ( ساعات تماس 13-8 ) و ( 21-17)

* قبل از هر گونه اقدام در خصوص سرمایه گذاری ، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمائید.